Meie kam­i­nad on valmis­tatud kergkru­usast, mida tood­e­takse samuti Hääde­meestel. Moodulkam­i­nad on kerged: 200–300 kg, mis­tõttu sobi­vad paigal­damiseks ka korterelamusse.

Viimistlemiseks võib tas­ap­in­nad kro­hvida, plaatida või kasu­tada puidust äärt. Kasu­tatud on ka fas­saadikro­hvi ja struk­tu­urvärve. Huvi­tavaid lahen­dusi paku­vad lood­us­likud kivid ja mur­tud tellised.

Meie kam­i­nad koos kam­i­nasü­damikuga sobi­vad kogu kor­te­ri või maja küt­miseks (suu­rusega 120–150 m2 olenevalt maja tüübist). Sooja õhu juh­timiseks teistesse ruumidesse või teis­tele kor­rustele kasu­tatakse alu­mi­ini­um­torusid, mille vahele saab panna ventilaatori.

Valige endale sobiv kõrge soo­jae­fek­tiga kam­i­nasü­damik siit. Kamin ilma kam­i­nasü­damikuta on lah­tine tulekolle, mille kaudu läheb soe otse korstnasse ning küt­tekulu on väga suur.

Meie valmis­tatud kam­i­nad: