Bras-Spisen paten­teer­i­tud kam­i­nasü­damiku suit­susüs­teem on väl­jatöö­tatud sell­eks, et põlem­ine saaks toimuda peaaegu täielikult ehk või­ma­likult efektiivselt.

Lisaõhusüs­teem koos paten­teer­i­tud suit­susüs­teemiga tagab koos eel­soo­jen­datud õhuga mak­si­maalselt efek­ti­ivse põlemisprotsessi.

Kuidas suit­susüs­teem toimib:

suitsususteem1

  • Enne tule süü­tamist avage siiber
  • Suits läheb otse korstnasse
  • Ei aja suitsu sisse
  • Suits imetakse klaa­sist eemale

suitsususteem2

  • 15 min peale tule süü­tamist sul­gege siiber
  • Siiber on sule­tud kogu PÕLEMISE AJAnii läheb suits suit­sukanali pike­masse käiku ja annab rohkem sooja
  • Siiber avage küt­tepu­ude lisamisel ning sul­gege taas peale seda
  • Korstna puhas­tamisel tuleb suit­susüs­teem välja võtta